Om kursen

Skriv ut

Delmål:

Efter avsnittet skall den studerande kunna:

 

         genomföra fysiologiska tester enligt Brandmannaprofilen (BMP)

         upprätta en individuell träningsplan

 

Resurser:

 

Uppgift (se under Viktiga dokument i klassrummet)

Exempel träningsplanering

Fysisk aktivitet och träning

Beskrivning storstadstest

    

Träningsplanering

 

Många av de arbetsmoment som du ska utföra är fysiskt tunga och dessutom ska de utföras under stress och under miljöförhållanden som är svåra och i vissa fall direkt farliga.

 

Slutsats: du måste ha en god fysisk status för att klara detta.

 

Som exempel kan nämnas att du via larmstället har en   extra vikt om 10-12 kg att bära. Till detta kommer andningsskyddet som ger ytterligare 12-17 kg extra vikt. Sammantaget ska du med andra ord utan problem ibland fungera med en övervikt om 25- 30 kg . Svarar du inte upp mot dessa krav på en god fysisk arbetsförmåga kan du av uppenbara skäl vara en fara för dig själv såväl som för dina arbetskamrater och samtidigt har du då inte kraft att fullgöra din räddningsinsats på erforderligt sätt. Din fysiska arbetsförmåga måste med andra ord av flera skäl vara god och härav följer att du dels måste bygga upp, dels underhålla denna kapacitet,   via en väl anpassad och regelbunden träning.