L-ABCDE
StartsidaIntroduktionLABCDE 


   L-ABCDE/startsida

Observera att dessa demosidor endast är ett litet utdrag av vårt studiematerial för L-ABCDE

Detta material är främst ett komplement till lärarledd undervisning och kurslitteraturen. Tanken är att genom ljud och (rörlig) bild visa på saker som kan vara svåra att ta till sig i skriftlig form.

L-ABCDE syftar till att ge dig grundläggande kunskaper i prehospitalt akut omhändertagande av skadad.

Tonvikt läggs på ett strukturerat omhändertagande som innefattar undersökning, bedömning, åtgärder och utvärdering enligt principen L – ABCDE.Omhändertagande enligt L-ABCDE. Under bokstäverna i toppmenyn hittar du sedan en fördjupning på detta.

2 min 33 sek, 15,5 mb

L

Scene safety (livsfarligt läge)

A

Airway and cervikal spine control (fri luftväg och manuell fixering av halsryggen)

B

Breathing (andning)

C

Cirkulation and bleeding (cirkulation och blödning)

D

Disability (medvetandegrad, rörelseförmåga och känsel)

E

Expose and protect from the environment (exponera och skydda mot omgivningen).

 

 

 
 
 


För att kunna använda materialet behöver du en dator med Internetuppkoppling, vi rekommenderar minst 0,25 megabit.

Ladda hem Windows mediaspelare för att kunna se filmerna.


Här kan du läsa om vilka som varit delaktiga i materialet.. På denna sida kan du läsa vilka som varit delaktiga.