Kompendium: E-fordons potientiella riskfaktorer vid trafikskadehändelse

Läs mer om e-fordon
på msb.se

n / nn

Kapitelnamn  |

version 1.1 sept 2018

Räddning e-fordon

Välkommen till MSB:s kunskapssammanställning om räddningsinsats då e-fordon är inblandade.

Klicka på pilen i högerkanten för att starta!

Välkommen